top of page
עיצוב פנים_עיצוב רב מימדי //

מלון [BY_14]  // תל-אביב

עיצוב פנים_עיצוב רב מימדי //

מלון קיים ברחוב בן יהודה  בתל אביב , משנה את פניו , ומאמץ שפה עיצובית חדשה ורעננה- שפה אורבנית.

השפה החדשה מיושמת בכל אגפי המלון, בלובי הכניסה הראשי, בלובאים הקומתיים , במעליות, לאורך צירי התנועה במבנה, ובמיוחד ב-108 חדרי האירוח מטיפוסים שונים.

המלון נצבע בסקלת צבעים וחומרים חדשה ואחידה והחללים המשותפים מקבלים אור טבעי וירק.

מלאכת התכנון והעיצוב כוללת  מיתוג  חדש למלון [BY 14] ובהתאם לשפה העיצובית והמילולית תוכננו כל פרטי הריהוט, התאורה ועוצבו הקירות הדקורטיביים הגרפיים של חדרי האירוח.

bottom of page