top of page
סטיילינג מסחרי בתי מלון

a

ARCHITECTURE
& INRERIORS

עיצוב פנים מלונות

כן! יש מלון בפתח תקווה! ואפילו מלון עסקי מוצלח ומוערך מאד !

אני התבקשתי לעצב את הקומה העשירית במגדל ששימשה עד אותה העת כבית חולים שיקומי ולתכנן 25 חדרים מלונאיים מטיפוסים שונים. אינטרפטציה עדכנית לחדרי המלון הקיימים תוך שימוש מקסימלי בתשתיות קיימות. 

אני

צילום: איה בן עזרי

TAMIDOT סטודיו לאדריכלות עיצוב מלונאי מסחרי ומיתוג
bottom of page