top of page
עיצוב מסחרי אדריכלות

A

ARCHITECTURE
& INRERIORS

אדריכלות מלונות

אדריכלות ועיצוב פנים ||
 

|| space is the breath of art ||

לכל פרוייקט חזון משלו וצרכים ייחודיים לו ומכאן כל פרוייקט מתוכנן, מעוצב ומולבש בקפידה בהתאם למידותיו, הערכים והמסרים אותו מבקש להעביר והמסגרת התקציבית שהוגדרה עבורו .

TAMIDOT סטודיו לאדריכלות עיצוב מלונאי מסחרי ומיתוג

public

Living

IN PROCESS

עיצוב פנים מלונות

METROPOLITAN HOTEL
|| TLV
_


230 ROOMS

עיצוב פנים מלונות

PRIMA PALACE
HOTEL ||JERUSALEM
_


80 ROOMS

עיצוב פנים מלונות

MUSE HOTEL
OUTDOOR
||TLV
_


 

bottom of page