top of page
עיצוב מסחרי אדריכלות

a

ARCHITECTURE
& INRERIORS

BEIT TARBUT_
 

עיצוב מסחרי אדריכלות

בית התרבות רחובות נבנה בשנות ה-50במבנה שוכנים הגלריה העירוני ,

הקתדרה העממית, חוגי אומנות ומגוון סדנאות יצירה.
הפרוייקט כלל ע
יצוב מחודש של חזית הכניסה וטיפול בכלל מעטפת המבנה, תוספת מעלית חיצונית ומהלכי רמפות תקניים להנגשה מוחלטת של כל אגפיו.

עיצוב פני קומת הכניסה ויצירת מקומות התכנסות ושהיה בלובי המבנה ובקפיטריה.

בנוסף נעשו שינויים פונקציונליים, התאמת המבנה לדרישות המציאות המשתנה

והחלפת חומרי הגמר בכלל הסדנאות, המשרדים, האולמות וחדרי ההרצאות.

ארבע קומות + מרתף/ כ-2000 מ"ר


TAMIDOT סטודיו לאדריכלות עיצוב מלונאי מסחרי ומיתוג
תמי לפידות
bottom of page