top of page
עיצוב לוגו ומיתוג לעסק
B

Branding

hotel BY14_

עיצוב לוגו ומיתוג לעסק

בחירת השם BY 14 (על שום מקומו ברחוב בן יהודה 14) יצרה גם שפה מילולית ומשחקי מילים מעבר לשפה הגרפית. השפה העיצובית והמילולית באה לידי ביטוי בכל אגפי וחדרי המלון.

המיתוג הגרפי של המלון הוא חלק ממלאכת עיצוב ומיתוג החלל כולו.

המיתוג כלל בחירת שם ועיצוב לוגו. עיצוב שילוט פנים וחוץ / עיצוב כרטיסי ביקור של בעלי התפקידים/ ניירת משרדית /כרטיסי מפתחות לחדרים / מדבקות ועוד...

TAMIDOT סטודיו לאדריכלות עיצוב מלונאי מסחרי ומיתוג תמי לפידות
bottom of page